Vi hanterar dina uppgifter med omsorg

Sekretesspolicy

Sekretesspolicy för Silk Plaster Sweden

Senast uppdaterad: 20 oktober 2023

Silk Plaster Sweden har åtagit sig att skydda din integritet och upprätthålla sekretessen för den personliga information som vi samlar in. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter. Genom att lämna dina personuppgifter samtycker du till villkoren i denna policy.

1. Personuppgifter som samlas in

Vi kan komma att samla in personuppgifter som kan omfatta, men inte är begränsade till, följande:

2. Användning av personuppgifter

Vi använder de insamlade personuppgifterna för följande ändamål:

3. Utlämnande av information

Vi kommer inte att dela dina personuppgifter med tredje part utan ditt samtycke, såvida vi inte är skyldiga att göra det enligt lag.

4. Datasäkerhet

Silk Plaster Sweden vidtar rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter och bevara deras konfidentialitet. Observera dock att ingen dataöverföring via Internet är helt säker.

5. Länkar till externa webbplatser

Vår webbplats kan innehålla länkar till externa webbplatser. Vi ansvarar inte för sekretesspraxis på dessa webbplatser och uppmanar dig att läsa deras sekretesspolicy.

6. Användarens rättigheter

Du har rätt till dina personuppgifter, inklusive rätt till tillgång, rättelse, radering och invändning mot behandling. För att utöva dessa rättigheter eller ställa frågor om denna policy, vänligen kontakta oss med hjälp av den information som anges i slutet av denna policy.

7. Ändringar av integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera denna integritetspolicy när som helst. Alla väsentliga ändringar kommer att meddelas via vår webbplats eller på annat lämpligt sätt.